Ekologické kotle

V současnosti je jedním ze základních požadavků na ekologické kotle, aby za co nejnižší provozní náklady vyprodukovaly co největší množství tepla za předpokladu, že nezatěžují životní prostředí a budou nenáročné na obsluhu.

Právě takovým zařízením jsou zplynovací ekologické kotle Atmos. Vysokou účinností až 92% a regulačním rozsahem 30 až 100% přináší kotle Atmos v praxi úsporu paliva minimálně o 20 až 30% oproti klasickým prohořívacím či odhořívacím kotlům.

Ekologické kotle Atmos naleznete pod jednotlivými odkazy v sekci: Kotle na tuhá paliva

Všechny ekologické kotle Atmos jsou chráněny průmyslovým patentem a certifikovány ve zkušebnách pro jednotlivé země určení. Především díky vysoké kvalitě je firma schopna exportovat více než 80% své produkce do zahraničí, zejména do Švédska, Rakouska, Německa, Polska, Rumunska, Bulharska, Dánska, Slovenska a republik bývalého Sovětského svazu.  Díky tomu se firma Atmos stala jedním z největších evropských výrobců kotlů na biomasu.

Instalací ekologického kotle získáte zdroj tepla, který neznečišťuje ovzduší ve vašem okolí, nezvyšuje koncentraci CO2 a především šetří Vaše peníze za teplo.

 

Kotle na tuhá paliva

Kontaktujte nás