Instalace akumulační nádrže

Maximální účinnosti, životnosti a ekologické šetrnosti kotle na tuhá paliva se docílí instalací akumulačních nádrží. Vytápění se tak stává komfortnější, díky možnosti dokonalé regulace systému a menší náročností na obsluhu kotle.

Doporučená velikost akumulační nádoby je 50 - 75 litrů na jednu instalovanou kilowatu. Pokud není možné použít tak velký objem je dobré instalovat vyrovnávací nádrž o velikosti alespoň 500 - 1000 ltr.

 

Taková akumulace přináší zvýšení životnosti kotle a řadu dalších výhod:

- Nižší spotřeba paliva o 20 - 30%, protože kotel pracuje po celou dobu na plný výkon až do ideálního vyhoření paliva při optimální účinnosti.

- Dokonalá regulace kotle na pevná paliva, respektive celý topný systém lze plně regulovat. Doma již nebudete mít přetopeno a bez zbytečného větrání můžete ušetřit dalších až 20% paliva.

- Možnosti kombinace s dalšími způsoby vytápění (například solární nebo elektrická energie)

- Provoz takového systému je o mnoho pohodlnější. Po zatopení v kotli se při provozu na maximální výkon (2 až 4 naložení) ohřeje objem nádrží na požadovanou teplotu vody (90-100°C). Kotel necháte dohořet a dále už jen odebíráte teplo ze zásobníku za pomoci trojcestného ventilu a to po dobu, která odpovídá velikosti akumulované energie a tepelným ztrátám vytápěného objektu. V topném období při dodržení doporučených objemů nádrží to mohou být 1-3 dny.

 

Montáž akumulačních nádob včetně regulace topného systému provádíme v celém regionu Jihomoravského kraje.

 

Kotle na tuhá paliva

Kontaktujte nás