Instalace kotlů na tuhá paliva

Stále více našich zákazníků se vrací k topení tuhými palivy, protože současné kotle nabízí kromě podstatné úspory nákladů na vytápění i nesrovnatelně vyší komfort při jeho obsluze.

Instalaci kotlů na tuhá paliva provádíme jak do stávajících, tak i nových systému ústředního vytápění, včetně akumulace, ohřevu TUV a regulace.

 

Při montáži kotle na tuhá paliva je nutné zabezpečit jeho ochranu proti nízkoteplotní korozi tím, že teplota vracející se vody do kotle, neklesne pod 65 °C - dle normy ČSN 070240/93. To lze provézt několika způsoby: instalací Laddomatu 21, termoregulačním ventilem s čerpadlem, nebo směšovacím ventilem se servopohonem a regulací. S rostoucí teplotou vratné vody do kotle, klesá možnost kondenzace dehtů kyselin = větší životnost kotle.

Montáž kotle na pevná paliva musí také zajistit ochranu proti přetopení v případě výpadku elektrické energie, neboť dohoření paliva má určitou setrvačnost. Tuto ochranu lze provézt opět několika způsoby: osazením chladící smyčky termostatickým ventilem a napojení na vodovodní řád /nikoliv ze studny/, záložním zdrojem, automatickým přepnutím při výpadku proudu na samotížné vychlazení do akumulace, nebo radiátorů.

 

Montáž kotlů na tuhá paliva provádíme v celém regionu Jihomoravského kraje.

 

Kotle na tuhá paliva

Kontaktujte nás