Litinové krbové vložky

La Nordica jako přední evropský výrobce krbových kamen zúročil svoje poznatky a již řadu let vyrábí litinové krbové vložky.

Díky kvalitní znalostí procesu spalování, unikátní konstrukci a použitým speciálním materiálům, dosahují litinové krbové vložky Nordica těch nejlepších parametrů. Dvojité spalování je základní povinnost, ale Nordica šla mnohem dále a standardně je většina krbových vložek konstruována s třístupňovým spalováním.

Parametry litinové krbové vložky Nordica

Všechny výrobky prodávané na evropském trhu musí splňovat evropskou normu, která předepisuje například účinnost větší jak 60% a CO pod 1%. Litinové krbové vložky Nordica však splňují hodnoty daleko přísnější. Mezní hodnoty účinnosti jsou větší než 78% a CO je menší než 0,12%.

Proces hoření v topeništi litinové krbové vložky

Primární vzduch, který je zapotřebí zejména pro rozhoření vstupuje ve spodní části pod palivem do spalovací komory krbové vložky. Po jedné, až dvou hodinách, když se vytvoří žhavá vrstva o teplotě větší než 300°C se primární vzduch zcela zavírá. Nastupuje sekundární hoření sekundárním vzduchem. Litinové krbové vložky Nordica umí tento sekundární vzduch silně ohřát až na 600°C, tak aby proudil podél skla dolů. Tím se vytvoří pyrolýzní stav - hoření plynů nad palivem. Intenzita tohoto vzduchu se dá samozřejmě regulovat. Tím se nejlépe, podle barvy plamenů, nastaví i optimální hoření. Terciální vzduch, který vstupuje tryskami v zadní části ohniště, je taktéž silně předehříván a má za cíl vyvinout turbulenci plynů. Promícháním s uvolněnými plyny ze dřeva a následným katalytickým dohořením v třetí zóně, se dramaticky snižuje obsah CO a stoupá účinnost. Odcházející teplota spalin z krbové vložky do komínu je průměrně 150°C170°C - maximum je na hranici 350°C.

Konstrukce litinové krbové vložky

Proces spalování v litinové krbové vložce Nordica zabezpečuje dlouhodobě čisté sklo. Aby tento spalovací proces mohl bezpečně probíhat, je nutné používat především kvalitní odolné materiály k tomu uzpůsobené. Ve svých produktech Nordica používá rošt, spodní a zadní část ohniště z kvalitní litiny, která má vysokou mechanickou a žárovou odolnost. Zbývající části ohniště krbové vložky, kde mohou být teploty až 900°C, obkládá speciálními deskami IRONKER.

 

Krbové vložky Nordica

Kontaktujte nás