Podlahové topení

Podlahové topení (podlahového vytápění) představuje pro Váš domov dokonalou tepelnou pohodu. Je to stav, v němž máte doma ideální teplotní podmínky. Není vám příliš teplo ani zima a cítíte se příjemně.

Je to díky tomu, že podlahové topení nabízí dokonalé rozložení teploty v místnosti, které je prakticky totožné s ideální křivkou teploty. Nejteplejší je podlaha, přitom místnost je stejnoměrně vyhřátá a pod stropem prostor pomalu chladne. Naproti tomu klasické radiátorové vytápění nezajišťuje dostatečný teplený komfort v oblasti podlahy a teplo se naopak koncentruje pod stropem.

Díky podlahovému topení  je tedy nejvyšší teplota v místnosti v úrovni podlahy. Uživatel tak nepociťuje chlad od země. Tím je dosaženo dokonalé teplotní pohody s teplotou v místnosti o cca 2 °C nižší než při jiných způsobech vytápění. To představuje velmi významnou úsporu nákladů na vytápění, která dosahuje až 20%.

Podlahové topení je skované v podlaze a proto nenarušuje architektonické řešení a design interiéru. Patří mezi velkoplošné sálavé topné systémy. Z vytápěné plochy – podlahy – se teplo šíří rovnoměrně do celého prostoru. Teplota vody, která proudí trubkami v podlaze, je nižší než 50 °C. Jedná se tedy o nízkoteplotní vytápěcí systém, který je vhodný pro využívání netradičních zdrojů energie, jako jsou solární systémy nebo tepelná čerpadla.

 

Montáž podlahového topení

Solární systémy

Kontaktujte nás