Solární kolektory

Za jednu hodinu dopadne na zemský povrch 15.000krát více energie, než spotřebuje obyvatelstvo Země za celý rok. Část této energie můžeme využít, pokud použijeme solární kolektory, které umí přeměnit sluneční záření na nízkopotenciálové teplo, to je na energii přímo využitelnou člověkem.

Solární kolektory se skládají z několika částí, z nichž je nejdůležitější absorbér. Jsou to obvykle kovové lamely, na kterých jsou zachyceny a přeměněny na teplo dopadající sluneční paprsky. U kvalitních solárních kolektorů je absorbér vyroben z mědi nebo hliníku a účinnost je zvýšena spektrálně selektivní vrstvou, která je galvanicky nanesena na povrch absorbéru. Jedině takový absorbér dokáže velmi dobře zpracovat i difúzní záření a zvyšuje tak tepelný zisk. Teplo odvádí teplonosné médium potrubím do místa okamžité spotřeby, nebo je akumulováno v zásobníku. Uložením absorbéru do uzavřené skříně, která má jednu stěnu prosklenou speciálním kaleným sklem, vznikne solární kolektor.

 

Solární kolektory a jejich životnost

Dlouholeté zkušenosti firmy Thermosolar s výrobou solárních kolektorů se odráží v její produktové řadě kolektorů TS – dříve označované jako Heliostar. Tyto solární kolektory používané naší firmou vynikají svou praxí potvrzenou dlouhou životností (30 – 35 let), která je zaručena použitím výhradně korozivzdorných materiálů. Vysokou účinnost solárních kolektorů zajišťuje galvanická aplikace vysoce selektivní konverzní vrstvy na absorbér kolektoru. Záruční doba 12 roků, snadná montáž a dokonalý design jsou jen dalším důvodem pro jejich široké uplatnění. Solární kolektory řady TS zaujímají jednoznačné prvenství na našem trhu díky jejich vynikajícímu poměru vysokého užitného výkonu a ceny.

Tyto parametry řadí firmu Thermosolar na evropskou špičku. Solární kolektory řady TS a jejich vysoká kvalita jsou testovány v předních evropských certifikačních zkušebnách, jako jsou ISE Freiburg, TÜV Madrid, či SPF Rapperswil ve Švýcarsku. Díky těmto vlastnostem je firma schopna uplatňovat solární kolektory na trzích západních zemí Evropy a také se jí daří realizovat prestižní projekty nejen v České a Slovenské republice ale i v Německu, Rakousku, Itálii, Egyptě či Ománu a mnohých dalších.

 

Solární systémy

Kontaktujte nás