Dotace

Dotace na výměnu kotle - kotlíkové dotace

Jihomoravský kraj vyhlásil 18.12.2015 první výzvu k předkládání žádostí o takzvanou kotlíkovou dotaci.Nová zelená úsporám

Program poběží v letech 2013 – 2020 a je připraven pro vlastníky soukromých a veřejných budov.